UPDATE:

Deelnemers aan de “Schalke auf tournee” hebben vrijdag 29 juni jl. allemaal een mail ontvangen van Sporting Events met het verzoek hun mailadres kenbaar te maken bij Schalke op het bijgeleverde mailadres in diezelfde mail.

Wij bevelen alle ouders/verzorgers van de deelnemers aan om hier gehoor aan te geven. Vermeld daarbij tevens deelnemersnaam/namen en verwijs svp naar “deelnemer Schalke auf Tournee trainingsdag V.V. Domburg op 17 aug 2018”.

Alleen zo houden deelnemers nog kans op enige vorm van compensatie door, in dit geval, Schalke voor de annulering van deze dag .

Vanuit V.V. Domburg kunnen we jullie al wel meedelen dat we een alternatief programma op vrijdag 17/8 hebben georganiseerd. Hoe dit er precies uit zal gaan zien horen jullie nog van ons.

Namens bestuur V.V. Domburg,

Ramon Vader