CORONA PROTOCOL

Algemeen

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportpark.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, wedstrijdcoördinator of de bestuursleden.
 • Voorafgaand, tijdens rustmomenten en na afloop van de wedstrijd dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.
 • Blijf zoveel mogelijk bij je eigen team indien er meerdere teams op het sportpark aanwezig zijn.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen (Denk aan Bidons, Tape e.d.). Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

Spelregels op onze sportaccommodatie
Op het sportcomplex worden de aanwijzingen middels onderstaande symbolen getoond:

Toegang tot het terrein
De toegang tot het Sportpark Oosterloo is afhankelijk van het veld waarop de wedstrijd gespeeld zal worden. Deze informatie wordt vooraf met de leiders van de bezoekende vereniging gedeeld en wordt daarnaast ook gepubliceerd op het informatiebord bij de ingang van het sportpark.

Routes Sportpark Oosterloo
Het sportpark zal voorzien worden van duidelijke looproutes voor zowel trainingsavonden als  wedstrijddagen. We willen een ieder hierbij met klem verzoeken deze aangegeven routes te volgen en elkaar aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid.

Kleedkamers
De kleedkamerindeling zal worden afgestemd op de veldindeling. De aangegeven looproutes zullen hierbij de gebruikers op de juiste wijze de weg wijzen over het sportpark.

Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de wedstrijd dienen sporters van 18 jaar en ouder ook in de kleedkamer 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit houdt ook in dat het omkleden voor en na de wedstrijd en het gebruik van de douches in kleine groepen gedaan moet worden. Waar mogelijk zal bij wedstrijden van seniorenteams een 2e kleedkamer per team beschikbaar zijn  om te voorkomen dat spelers beurtelings om moeten kleden of douchen.

Kantine
In- en uitgang zijn middels symbolen en markeringen aangegeven waarbij de looplijnen er o.a. voor zorgen dat er éénrichtingsverkeer is in de kantine om de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Ook daar wordt de informatie zoals de plaats voor het bestellen en afhalen van consumpties middels de door NOC*NSF beschikbaar gestelde symbolen getoond. 

Richtlijnen voor de kantine zijn:

 • Ontsmet je handen bij de desinfectiezuil die bij de ingang van de    kantine opgesteld staat
 • Volg de aangegeven looproutes in de kantine
 • Houd ook in de kantine 1,5 meter afstand
 • Betaal zoveel als mogelijk contactloos en met pin
 • Neem eten/drinken mee naar buiten of naar een zitplaats in de kantine, staand eten/drinken    is niet toegestaan in de kantine
 • Bekijk de informatie op het scherm in de kantine voor de meest actuele informatie
 • Volg de aanwijzingen van de medewerker(ster)s in de kantine

Op en rondom het veld 
Ook daar moet de 1,5 meter afstand in acht gehouden worden door iedereen van 18 jaar en ouder, behalve tijdens het sporten. Dit geldt dus ook voor trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out. Bij de dug-out is aangegeven hoeveel personen van 18 jaar en ouder zich daar mogen bevinden.

Waar nodig zullen naast de dug-out extra stoelen geplaatst worden ten behoeve van reservespelers en/of begeleiders.

Het gebruik van de bidonkratten is i.v.m. de hygiëne niet wenselijk gebruik dus zoveel als mogelijk je eigen bidon (die je van tevoren gevuld hebt)

Zitplaatsen op de tribune
Op de tribune bij het hoofdveld is beperkt plaats om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. De beschikbare plaatsen zullen worden aangeven.