Donderdag 17 november 2016 zal de jaarvergadering van VV Domburg worden gehouden. De aanvang hiervan is om 21.00 uur (na de training) en de locatie is het clubgebouw aan de Roosjesweg 12 in Domburg. Aan bod komen de notulen van vorig jaar, het verslag van afgelopen seizoen, de kascontrole en de jaarrekening, de begroting voor seizoen 2016/2017 en er zullen weer een aantal bestuursleden moeten worden her- dan wel verkozen.

Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend: penningmeester Jan de Roos (herkiesbaar), jeugdvoorzitter Ramon Vader (herkiesbaar) en het bestuurslid technische zaken Micha Bernard (niet herkiesbaar).  Voor de vacatures van “Voorzitter” en “Technische Zaken” zijn nog geen kandidaten gevonden/hebben zich nog geen kandidaten gemeld. (Tegen)kandidaten kunnen bij het bestuur aangemeld worden tot de aanvang van de vergadering.

De stukken voor deze jaarvergadering zijn op te vragen door een mail te sturen naar de secretaris.