Donderdagavond 15 maart 2018 vond er bij zowel VV Domburg als VV Oostkapelle een buitengewone ledenvergadering plaats over hetzelfde onderwerp. Namelijk, om de leden toestemming te vragen om een onderzoek te gaan starten naar de haalbaarheid van een fusie tussen VV Domburg, VV Oostkapelle en sportvereniging DOK. De avond in de kantine van sportpark Oosterloo werd met 54 aanwezigen druk bezocht. Jeugdvoorzitter Ramon Vader begon de avond met een presentatie over het hoe en waarom van dit onderzoek. Hierna kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. Na diverse vragen beantwoord te hebben bleek dat de leden de noodzaak van dit onderzoek ook inzagen, want de vergadering ging unaniem akkoord.

Na deze stemming gaf Ramon Vader door dat ook de leden van VV Oostkapelle toestemming hadden gegeven voor dit onderzoek.