Afgelopen week is bekend geworden dat de staf van het 2e elftal voor komend seizoen bestaat uit:

Leider: Peter Kempeneers
Trainers/coaches: Rutger Bimmel en Menno Rottier.

Een externe trainer hebben we niet kunnen vinden, ook niet in combinatie met een jeugdteam. Daarnaast vonden we het als bestuur financieel ook niet meer te verantwoorden om voor alleen het 2e elftal een betaalde trainer aan te houden.  Dit alles heeft geresulteerd in de net geschetste oplossing, waarmee we als TC zeer content zijn! Belangrijk verschil met afgelopen seizoen is dat er slechts 1 trainingsmoment per week zal zijn, te weten: de donderdagavond.

Omdat de voorbereiding helaas altijd wordt gekenmerkt door vele afwezigen binnen zowel 1e als 2e selectie, zal grofweg de 1e maand van de voorbereiding met 1 groep (1e en 2e selectie bij elkaar) worden gewerkt o.l.v. hoofdtrainer Patrick Sins. De 1e training staat gepland op dinsdag 8 augustus 19.45 uur. De start is iets later dan jullie gewend waren i.v.m. latere start van de competitie conform besluit KNVB.

Na die periode zullen beide selecties definitief vorm hebben gekregen en zullen ze ook afzonderlijk van elkaar gaan trainen, waarbij dan uiteraard ook Menno en Rutger in beeld komen.
Trainingstijd: 20.00-21.30 uur. Als oefenwedstrijden voor het 2e elftal in de voorbereiding zullen de bekerwedstrijden worden gebruikt, waarvoor wederom is ingeschreven.

In/na de voorbereiding zullen Peter, Rutger en Menno de 2e selectieleden verder bijpraten over de verdere gang van zaken gedurende het seizoen en wat daarbij van een ieder wordt verwacht. Wij zijn er als TC van overtuigd dat we met Rutger, Menno en Peter een uitstekende staf van het 2e elftal hebben kunnen formeren die bovendien op een prima manier zal gaan samenwerken met onze hoofdtrainer. We wensen hen dan ook veel succes in het nieuwe seizoen!.

Namens TC VV Domburg,

Ramin Vader