Als lid van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland mag je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Elke stem is geld waard. Deze vijf stemmen mag je verdelen onder jouw favoriete verenigingen of stichtingen. Maximaal twee stemmen per vereniging. Steun jij V.V. Domburg? 

De Rabobank Walcheren/Noord-Beveland steld dit jaar maar liefst €165.000,- ter beschikking! Van 4 t/m 16 april 2018 mogen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 165.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.  VV Domburg ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.