De door alle spelers van VV Domburg verkochte loten van de Grote Clubactie 2016 hebben het mooie bedrag van 900 euro opgebracht voor de club. Donderdag 16 december 2016 mocht de cheque in ontvangst worden genomen bij Intersport Erik in Middelburg. Het bestuur van VV Domburg wil iedereen die heeft bijgedragen aan de verkoop van de loten hartelijk danken! De opbrengst krijgt een nog nader te bepalen bestemming. We houden u op de hoogte.