Opstarten verkenningstraject tot mogelijke fusie Sportvereniging DOK, V.V. Oostkapelle en V.V. Domburg

Op 15 maart jl. heeft in onze kantine een buitengewone ledenvergadering plaatsgevonden. Deze vergadering had tot doel het vragen van toestemming aan de leden voor het opstarten van een verkenningstraject tot een mogelijke fusie tussen Sportvereniging DOK, V.V. Oostkapelle en V.V. Domburg. Deze avond is aan de hand van een presentatie vorm gegeven. Het was een zeer goed bezochte vergadering waar iedereen de gelegenheid kreeg om zijn/haar zegje te doen over dit onderwerp. Tot slot is de leden om toestemming gevraagd om het verkenningstraject tot een mogelijke fusie op te starten. Deze toestemming werd vervolgens unaniem door de vergadering aan het bestuur gegeven!. 

Het verkenningstraject zal nu opgestart gaan worden en vorm worden gegeven door het formeren van een stuurgroep met daaronder een aantal werkgroepen met ieder een eigen verantwoordelijkheidsgebied. De stuurgroep is reeds geïnstalleerd en bestaat uit de voorzitters van Sportvereniging DOK (Rob Flipse) en Voetbalvereniging Oostkapelle (Hans Barth), de waarnemend voorzitter van V.V. Domburg (Ramon Vader) en een onafhankelijke voorzitter van diezelfde stuurgroep in de persoon van Patrick Vader (van SportZeeland). Op maandag 28 mei zal de stuurgroep de werkgroepen gaan installeren. De te onderscheiden werkgroepen luiden op dit moment (het kan natuurlijk goed zijn dat er gedurende het onderzoekstraject naar een mogelijke fusie nog werkgroepen worden toegevoegd) als volgt:

  • Werkgroep Financiën
  • Werkgroep Sport- en Beweegaanbod
  • Werkgroep Vereniging van de Toekomst
  • Werkgroep Accommodatie

Wil je meedenken in dit traject en deelnemen in een werkgroep? Stuur dan vóór 22 mei 2018 een berichtje aan Ramon Vader via ramonvader@zeelandnet.nl

Prijsvraag
Communicatie naar de leden van Sportvereniging DOK, V.V. Oostkapelle en V.V. Domburg over het verkennend onderzoek naar de mogelijke fusie zal gebeuren via een nieuwe website. Deze nieuwe website is alleen voor nieuws van werkgroepen en stuurgroep etc. Niet voor wedstrijdverslagen en ander verenigingsnieuws, want daarvoor heeft iedere vereniging zijn eigen website.  

 Weet je een naam voor deze nieuwe website, mail deze aan ramonvader@zeelandnet.nl.  De naam van de website wordt tevens de url/domeinnaam (mits beschikbaar). 

 Insturen kan tot en met 12 mei 2018. Voor de winnaar is er een leuke prijs.