Tijdens de bestuursvergadering van de februari 2017 heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld.  Soms gebeuren er op of rond de voetbalvelden helaas zaken die niet prettig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag. Die zaken kunnen soms besproken worden met de trainer of leiding van een team, maar het kan ook voorkomen dat die stap te groot is omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden. Voetbalvereniging Domburg wil een sportieve en sociaal veilige omgeving bieden. Ongewenst gedrag past daar niet in. Leden die daar toch mee te maken krijgen, kunnen dat, indien men dat wil, melden bij onze vertrouwenspersonen. Het gaat hierbij om een externe vertrouwenspersoon die geen binding met de club heeft. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag binnen onze vereniging.  Hieronder worden verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreiging, pesten, discriminatie, interne criminaliteit (diefstal, etc.). De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en, eventueel, bezoekers.  Hoe de vertrouwenspersoon te werk gaat, kunt u lezen in het op de website gepubliceerde beleidsstuk “Vertrouwenspersoon”. Het bestuur benadrukt dat het gebruik maken van deze persoon laagdrempelig zal zijn.  De vertrouwenspersoonen voor V.V. Domburg is mevrouw Y. Bats.