Afgelopen zaterdag werd tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond, mede mogelijk gemaakt door Sponsorcommissie V.V. Domburg en Supportersvereniging “De Zandvreters”, de vrijwilliger van het jaar 2015 bekend gemaakt. Deze verkiezing is in 2014 in het leven geroepen bij het aftreden van ons ere lid Els Geertse als secretaris van onze  vereniging. Aan deze titel is destijds haar naam verbonden, hetgeen betekent dat de vrijwilliger van het jaar, tevens winnaar wordt van de zgn. “Els Geertse-bokaal”.

Over het jaar 2015  viel onze websitebeheerder en leider van het 2e elftal, Peter Kempeneers, deze eer ten deel. Hij werd met unanieme stemmen door Els Geertse, secretaris Maurice Bernard en jeugdvoorzitter Ramon Vader gekozen. Peter werd met mooie woorden toegesproken door onze jeugdvoorzitter. Peter heeft in 2015 veel energie gestoken in de club, met name in het op poten zetten van de nieuwe website.  De website functioneert prima, is overzichtelijk en wordt actueel gehouden, hetgeen de randvoorwaarden zijn voor een goede website. Daarnaast ontvangen we veel lovende kritieken van andere verenigingen en derden over onze website. Louter complimenten dus aan het adres van onze websitebeheerder!

Vanaf deze plaats namens bestuur en leden van de V.V. Domburg nogmaals van harte met deze titel!