Eerder lid geweest van een voetbalvereniging:
janee

Machtiging:
Machtigen is makkelijk:
- U vergeet nooit te betalen.
- U kunt het afgeschreven bedrag binnen een 30 dagen laten boeken en de machtiging intrekken.
Een automatische incasso kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Noteer uw bank-, of girorekeningnummer, naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats.
Vergeet niet uw handtekening te plaatsen. Lever dit formulier in bij de secretaris. Als u het niet eens
bent met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het
afgeschreven bedrag terug te boeken. U kunt te allen tijde de machtiging in laten trekken.