Procedure declaratie reiskosten:

  • Reiskosten kunnen alleen digitaal worden gedeclareerd middels het standaard declaratieformulier, ingevuld door de leider.
  • Declaraties worden op de wedstrijddag waarop de reiskosten zijn gemaakt, door de leider ingediend bij de penningmeester (penningmeester@vvdomburg.nl).
  • Reiskosten kunnen alleen worden gedeclareerd bij een enkele reisafstand > 18 km, a 0,15 Euro/km.
  • Ook tolgelden kunnen middels dit declaratieformulier worden gedeclareerd.
  • Alleen de kolommen A t/m G dienen ingevuld te worden, zowel de reiskosten op basis van kilometers als tolgelden worden in deze standaarddeclaratie vervolgens automatisch doorgerekend.
  • Leider ziet er op toe dat er niet meer (en door niet meer personen) reiskosten worden gedeclareerd dan noodzakelijk voor het vervoer van spelers en begeleiding.
  • Declaraties worden 1 keer per kalendermaand uitbetaald door de penningmeester.
  • Download hier het standaard declaratieformulier

 

reiskosten