Geacht lid van DOK, vv Oostkapelle en vv Domburg,

Enige tijd geleden ontving u een vragenlijst met betrekking tot het opstarten van de nieuwe, gefuseerde sportvereniging. U kon aangeven welke naam u het meest geschikt acht voor de nieuwe club. Veel leden hebben de lijst ingevuld en gaven ook een voorstel voor een naam. Uit deze aangeboden namen heeft de Stuurgroep Fusie er drie uitgehaald, namelijk de meest genoemde namen. Zoals met u is afgesproken, krijgt u hierbij de gelegenheid aan te geven welke naam u kiest voor de nieuwe club. De definitieve vaststelling van de naam geschiedt bij meerderheid van stemmen.

U kunt uw keuze maken door te klikken op de volgendelink:

https://nl.surveymonkey.com/r/3286XZN

Maak uw keuze voor 26 juni aanstaande. Op 27 juni maakt de Stuurgroep dan bekend wat de naam van de nieuwe sportvereniging in Oostkapelle en Domburg zal zijn.

Vriendelijke groet,

de Stuurgroep Fusie,
Patrick Vader,
Ramon Vader,
Rob Flipse,
Hans Barth